Μήνυμα συστήματος
Εγγραφη/συνδεση Εγγραφη/συνδεση
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Μάθετε περισσότερα

Προϋπολογισμός – Πόσα χρήματα θα δοθούν στον πρωτογενή τομέα

23-11-21 | 10:00
Προϋπολογισμός – Πόσα χρήματα θα δοθούν στον πρωτογενή τομέα

Στα 50 εκατομμύρια ευρώ παραμένει ο προϋπολογισμός του μέτρου της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, για τους νέους και συνεταιρισμένους αγρότες. Η χρηματοδότηση του μέτρου αυτού θα διατεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, παραμένει και για το 2022 η μείωση του ΦΠΑ των ζωοτροφών από το 13% στο 6%. Να σημειωθεί ότι η μείωση ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2021. Το δημοσιονομικό κόστος για το 2021 ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ και για το 2022 σε 15 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την εκτέλεση της αποστολής του και ιδίως για την ανάπτυξη και βελτίωση των συνθηκών παραγωγής του αγροτικού τομέα, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την προώθηση του εξαγωγικού προσανατολισμού των αγροτικών προϊόντων, την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας των παραγόμενων και των εισαγόμενων τροφίμων στη χώρα και την αξιοποίηση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ).

Σημαντικό μέρος των πιστώσεων αυτών θα διατεθεί για:

 • την καταβολή στους αγρότες κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ, μέσω του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ),
 • την επιχορήγηση εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους στο πλαίσιο της προαγωγής της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας. Μεταξύ άλλων, για την επιχορήγηση του ΕΛΓΑ με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών έχουν προβλεφθεί πιστώσεις ύψους 30 εκατ. ευρώ και
 • την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).

Επισημαίνεται ότι η διαφορά μεταξύ των εκτιμήσεων για την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΑΤ οικονομικού έτους 2021 και των αντίστοιχων προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2022, ύψους 226 εκατ. ευρώ, οφείλεται σε πιστώσεις που μεταφέρθηκαν το 2021 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19 ύψους 48 εκατ. ευρώ και σε πιστώσεις για λοιπές οικονομικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα, στην αυξημένη επιχορήγηση του ΕΛΓΑ, καθώς και στην κάλυψη του μειωμένου ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) το οικονομικό έτος 2022.

Τα έργα του γεωργικού τομέα που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ περιλαμβάνουν έργα υποδομών για τη βελτίωση συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, οικονομικές ενισχύσεις γεωργικών προγραμμάτων, βελτιώσεις και εξοπλισμό κτηνιατρικών εργαστηρίων σε ακριτικές περιοχές, εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα ενίσχυσης της αλιείας κ.λπ.

Το σύνολο των δαπανών του ΥπΑΑΤ στο ΠΔΕ έτους 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 804 εκατ. ευρώ.

Ταμείο Ανάκαμψης

Κίνητρα για συνεργασίες και συνεργατικά σχήματα με στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια παρέχονται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συνολικά,  στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται να κινητοποιηθούν τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται:

 • 670 εκ. ευρώ για τον Οικονομικό Μετασχηματισμό του Αγροτικού Τομέα, εκ των οποίων:
 • 100 εκ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα
 • 100 εκ. ευρώ για τον πράσινο αγρο-τουρισμό
 • 217 εκ. ευρώ για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών
 • 18 εκ. ευρώ για τη γενετική βελτίωση ζώων και
 • 235 εκ. ευρώ για καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Ακόμα στο ίδιο πρόγραμμα περιλαμβάνονται,

 • 70 εκ. ευρώ για την Υδατοκαλλιέργεια
 • 47 εκ. ευρώ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Αγροδιατροφικού
 • 1 δισ. ευρώ για το Εθνικό Δίκτυο Άρδευσης.

Εποπτευόμενοι φορείς ΥπΑΑΤ

Το Υπουργείο έχει υπό την εποπτεία του, μεταξύ άλλων νομικών προσώπων, το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ) το οποίο διαχειρίζεται και διαθέτει τους πόρους και τα περιουσιακά του στοιχεία με σκοπό τη γεωργική ανάπτυξη της χώρας και τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) με βασική αποστολή του τη διασφάλιση της εισαγωγής, παραγωγής και διακίνησης υγιεινών τροφίμων.

Στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου περιλαμβάνεται και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), ο οποίος διασφαλίζει την ποιότητα του γάλακτος και του κρέατος και μεριμνά για την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων, καθώς και για την προαγωγή της έρευνας και της επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της γεωργίας.

Τα νομικά πρόσωπα του εν λόγω Υπουργείου προβλέπεται να εμφανίσουν το 2022 πλεόνασμα ύψους 8 εκατ. ευρώ, το οποίο προέρχεται κυρίως από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και τα Κεφάλαια Σποροπαραγωγής.

ot.gr