Μήνυμα συστήματος
Εγγραφη/συνδεση Εγγραφη/συνδεση
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Μάθετε περισσότερα

Πάει για τέλη Μάρτη η μεγάλη πληρωμή των 240 εκ. ευρώ για τους αγρότες

02-03-22 | 12:22
Πάει για τέλη Μάρτη η μεγάλη πληρωμή των 240 εκ. ευρώ για τους αγρότες

Αυτό που τόσο καιρό απεύχονταν οι αγρότες, αυτό φαίνεται πως θα συµβεί όσον αφορά τις πληρωµές που περιµένουν. Μια από τα ίδια όπως πέρυσι τέτοιο καιρό.

Αυτό σηµαίνει καταρχήν, σχετικά µε την περιβόητη διορθωτική της περσινής ενιαίας, ότι θα πιστωθούν κάποια χρήµατα, που όµως δεν θα καλύπτουν επουδενί τα «απλήρωτα» που δηµιούργησαν τα προβλήµατα µε τις επιλεξιµότητες, τα ΑΤΑΚ, το Εθνικό Απόθεµα και όλες οι «δύσκολες» περιπτώσεις. Μια πληρωµή, που θα αφήσει εκ νέου απογοητευµένους όσους παραγωγούς πίστευαν ότι τελικά θα δουν τα λεφτά που δικαιούνται στο λογαριασµό τους. Κατά δεύτερον, η πίστωση των συνδεδεµένων ενισχύσεων θα γίνει µε ένα µήνα καθυστέρηση από το σύνηθες και µάλιστα -όπως και την περσινή χρονιά- στο πρώτο πακέτο θα περιλαµβάνεται και η ειδική ενίσχυση στο βαµβάκι. Στην περίπτωση του καλού σεναρίου η πληρωµή αυτή θα µπορούσε να γίνει µέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου, ενώ στη χειρότερη θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι την Πέµπτη 24 του µήνα, παραµονή της Εθνικής εορτής. Σε κάθε περίπτωση η πληρωµή αυτή αναµένεται να αφορά ένα ποσό της τάξης των 230 µε 240 εκατ. ευρώ.  Το ζητούµενο είναι ότι ακόµα δεν έχουν εκδοθεί καν οι σχετικές αποφάσεις που ορίζουν το ύψος των συνδεδεµένων ενισχύσεων συμφωνα με το agronews.gr.

Μέχρι τότε, δροµολογείται και η εξόφληση υπολοίπων από γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα της περσινής χρονιάς, µετά και την έκδοση των αποφάσεων µε την έγκριση πίστωσης 15 εκατ. ευρώ για τη Νιτρορύπανση, καθώς και 137.514,56 ευρώ για τον αµπελώνα Θήρας και 226.032,86 ευρώ για τους τους Ελαιώνες Άµφισσας, για τους δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης κάθε δράσης. Αντίστοιχες αποφάσεις αναµένονται και για τα Βιολογικά και τις Σπάνιες Φυλές, ενώ περί τα 10 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν και για τα ειδικά καθεστώτα για τα µικρά νησιά του Αιγαίου.


Ενισχύσεις 26 εκ. ευρω

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Γεωργαντά η ΚΥΑ για την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων  στους παραγωγούς λεβάντας, Ξηρών Σύκων, επιτραπέζιας Ελιάς και καπνού, λόγω της σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους κατά το έτος 2020 εξ αιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19).
Από την υλοποίηση της KYA (συνυπογράφεται και από τον υπουργό Αναπληρωτή Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη) προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού συνολικού ύψους κατ΄ ανώτατο όριο 26.308.252 ευρώ για το οικονομικό έτος 2022, η οποία θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπ.Α.Α.Τ, Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 2390901002 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» στον ΕΛΕΓΕΠ.
Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι την 30/06/2022 
 
Όροι επιλεξιμότητας
 
Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της απόφασης είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας :
 
1.    Για τους παραγωγούς Λεβάντας όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης.
2.    Για τους παραγωγούς Ξηρών Σύκων όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης. Από την ενίσχυση εξαιρούνται τα νεαρά δένδρα μέχρι τεσσάρων ετών.
3.    Για τους παραγωγούς επιτραπέζιας ελιάς, πλην των παραγωγών ελιάς Καλαμών και των παραγωγών ελιάς με Κωδικό Συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ «Λοιπές κωδικός 2008190», όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης. Από την ενίσχυση εξαιρούνται τα νεαρά δένδρα μέχρι τεσσάρων ετών.
4.    Για τους παραγωγούς καπνού όλων των καλλιεργούμενων ποικιλιών στην Επικράτεια που έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης.  
5.    Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013. 
6.    Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.
 
Όροι και Ύψος ενίσχυσης
1.    Για τους παραγωγούς Λεβάντας 57 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας.
2.    Για τους παραγωγούς Σύκων προς αποξήρανση 67  ευρώ να στρέμμα καλλιέργειας.
3.    Για τους παραγωγούς επιτραπέζιας Ελιάς 40 ευρώ ανά στρέμμα. Εξαιρούνται οι παραγωγοί ελιάς Καλαμών και οι παραγωγοί ελιάς με Κωδικό Συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ «Λοιπές κωδικός 2008190».
4.    Για τους παραγωγούς καπνού 90 ευρώ ανά στρέμμα.
5.    Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ποσών στο πλαίσιο των μέτρων επιστρεπτέας προκαταβολής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 290.000 € για τους παραγωγούς του γεωργικού τομέα. Στο ποσό των 290.000 € περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις. 
6.    Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με το Τμήμα 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ανά ενιαία επιχείρηση.
7.    Το ύψος ενίσχυσης των παραγράφων 1 εως 5 του παρόντος άρθρου μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το τελικώς δηλωθέντα αριθμό στρεμμάτων καλλιέργειας. 
8.    Οι ελληνικές αρχές αναλαμβάνουν να τηρήσουν όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 88-91 του Προσωρινού Πλαισίου.
9.    Από το τελικό ύψος της ενίσχυσης κάθε παραγωγού, όπως προσδιορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος, αφαιρείται το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών που έχει λάβει ως επιστρεπτέα προκαταβολή, δυνάμει του άρθρου τρίτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως ισχύει. 
Έως ότου καθορισθεί το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών,  η ενίσχυση καταβάλλεται με παρακράτηση του 50% του συνολικού ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής  που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός μέσω όλων των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής.  
Μετά την ολοκλήρωση καθορισμού του αθροίσματος των μη επιστρεπτέων ποσών, εάν το άθροισμα αυτών ξεπερνά το ποσό που έχει παρακρατηθεί για κάθε παραγωγό, τότε για το υπερβάλλον ποσό κινείται διαδικασία ανάκτησης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Οι ενισχύσεις που καθορίζονται από την παρούσα απόφαση δεν συμψηφίζονται με άλλες ενισχύσεις του ΕΓΤΕ οι οποίες καταβάλλονται από ενωσιακές πιστώσεις. 
Κατ΄ εξαίρεση ειδικά για πυρόπληκτες περιοχές, όπως καθορίζονται με βάσει την κείμενη νομοθεσία, όπου ορίζεται ως μη επιστρεπτέο ποσό το σύνολο της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός, για τον υπολογισμό της τελικής ενίσχυσης θα αφαιρείται το 50% του συνολικού ποσού που έλαβαν ως ενίσχυση από τις επιστρεπτέες προκαταβολές. Οι πυρόπληκτες περιοχές γνωστοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ με έγγραφο του ΥΠΑΑΤ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος.
Για την καταβολή των ενισχύσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανοίξει ειδική πλατφόρμα που οι δικαιούχοι θα καταθέσουν αιτήσεις. Το τελικό ποσό για κάθε δικαιούχο θα καταβληθεί μετά από τους διασταυρωτικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ και τις ΑΑΔΕ προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι δικαιούχοι έλαβαν άλλες κρατικές ενισχύσεις.