Μήνυμα συστήματος
Εγγραφη/συνδεση Εγγραφη/συνδεση
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Μάθετε περισσότερα

Γεωργικοί Σύμβουλοι: Ανοίγει ο δρόμος για το πρόγραμμα ύψους 80 εκατ. ευρώ – 1.500 ευρώ ανά συμβουλή

30-03-22 | 09:09
Γεωργικοί Σύμβουλοι: Ανοίγει ο δρόμος για το πρόγραμμα ύψους 80 εκατ. ευρώ – 1.500 ευρώ ανά συμβουλή

Ανοίγει ο δρόμος για το πρόγραμμα των γεωργικών συμβούλων, συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ για 119.707 συμβουλές, με την δημοσίευση της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο υπο-μέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών».

Το υπο-Μέτρο 2.1 εφαρμόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια και αφορά την παροχή στήριξης στους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών που θα κριθούν δικαιούχοι (πάροχοι) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς.

Η πρόσβαση των αγροτών στις συμβουλές είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 1.

Η ενδοπεριφερειακή κατανομή είναι ενδεικτική καθώς είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των περιφερειών στην περίπτωση που σε μία περιφέρεια παρουσιάζεται πλεόνασμα πιστώσεων ενώ σε άλλη έλλειμμα. Αντίστοιχα,

ενδεικτικός είναι και ο αριθμός συμβουλών στον οποίο αντιστοιχούν τα ποσά Δημόσιας Δαπάνης. 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή απλοποιημένου κόστους ανά είδος συμβουλής. Το ποσό της στήριξης εξαρτάται από την εγκατάσταση του παρόχου και την έδρα της εκμετάλλευσης του ωφελούμενου, εντός της ίδιας περιφέρειας, ως εξής:

  • Κόστος 1: όταν η εγκατάσταση του παρόχου και η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ).

Για το πεδίο εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1:

-στην Περιφέρεια Αττικής, λόγω του αστικού χαρακτήρα των ΠΕ της Αθήνας, θεωρούνται τρεις ΠΕ, Δυτικής Αττικής (συμπεριλαμβάνει τις ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών και Πειραιώς), Ανατολικής Αττικής (συμπεριλαμβάνει τις ΠΕ Κεντρικού, Βόρειου και Νότιου Τομέα Αθηνών) και Νήσων,

-στις Περιφέρειες Βόρειου και Νότιου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, λόγω της νησιωτικότητας, το Κόστος 1 εφαρμόζεται μόνο όταν η εγκατάσταση του παρόχου  και η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκονται εντός του ίδιου νησιού.

  • Κόστος 2: όταν η εγκατάσταση του παρόχου και η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκονται σε διαφορετικές ΠΕ της ηπειρωτικής χώρας, εκτός των περιπτώσεων που η ΠΕ περιλαμβάνει νησί εντός των διοικητικών ορίων της (π.χ. Αίγινα) και η έδρα της εκμετάλλευσης ή η εγκατάσταση του παρόχου βρίσκεται σε αυτό.
  • Κόστος 3: όταν η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με έκταση μικρότερη των 250 km2 και η εγκατάσταση του παρόχου σε διαφορετικό νησί ή στην ηπειρωτική χώρα (π.χ. εγκατάσταση παρόχου Σύρος-έδρα εκμετάλλευσης Αμοργός, εγκατάσταση παρόχου Αθήνα-έδρα εκμετάλλευσης Αίγινα).
  • Κόστος 4: όταν η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με έκταση μεγαλύτερη των 250 km2 και η εγκατάσταση του παρόχου σε διαφορετικό νησί ή στην ηπειρωτική χώρα (π.χ. εγκατάσταση παρόχου Σύρος-έδρα εκμετάλλευσης Νάξος, εγκατάσταση παρόχου Καβάλα-έδρα εκμετάλλευσης Θάσος).

Τα νησιά με έκταση μεγαλύτερη των 250 km2 είναι Άνδρος, Ζάκυνθος, Θάσος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Κύθηρα, Κως, Λέσβος, Λευκάδα, Λήμνος, Νάξος, Ρόδος, Σάμος, Χίος. Δεν λαμβάνονται υπόψη η Εύβοια, λόγω εγγύτητας και διασύνδεσης με την ηπειρωτική Στερεά Ελλάδα και η Κρήτη, ως εξ ολοκλήρου μία Περιφέρεια.

Τα ποσά στήριξης για κάθε είδος συμβουλής και ανά κατηγορία κόστους παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

Εφόσον τεκμηριωμένα απαιτούνται και πραγματοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις για τη βέλτιστη παροχή της συμβουλευτικής υπηρεσίας, το μοναδιαίο κόστος ανά συμβουλή, προσαυξάνεται ανά επιλέξιμη ανάλυση, κατά το ποσό που προσδιορίζεται στον παρακάτω πίνακα, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει τα 1.500 € ανά συμβουλή. 

Για την επιλεξιμότητα των εργαστηριακών αναλύσεων ισχύουν επιπλέον οι εξής όροι:

α) Οι εργαστηριακές αναλύσεις πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε ιδιωτικά εργαστήρια διαπιστευμένα κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 ή σε δημόσια εργαστήρια και η παροχή της στήριξης προϋποθέτει ότι ο πάροχος έχει επιβαρυνθεί με την αντίστοιχη δαπάνη.

β) Οι πάροχοι πρέπει να ακολουθούν τους κατά περίπτωση κατάλληλους κανόνες δειγματοληψίας και να πραγματοποιούν τις δειγματοληψίες στις ενδεδειγμένες χρονικές περιόδους (π.χ. εδαφολογική ανάλυση πριν την εγκατάσταση νέας φυτείας).

γ) Η τεκμηρίωση της χρησιμότητας των αναλύσεων και τα αποτελέσματα αυτών θα καταγράφονται στα παραδοτέα κάθε συμβουλής.

δ) Μπορούν να πραγματοποιηθούν παραπάνω από μία αναλύσεις του ίδιου ή και διαφορετικού είδους στο πλαίσιο παροχής μιας συμβουλής, ωστόσο το μέγιστο συνολικό ποσό στήριξης για την πραγματοποίησή τους ανέρχεται σε 250 €. Π.χ., στο πλαίσιο παροχής συμβουλής του είδους Σ.1.1. (πολλαπλή συμμόρφωση) σε μία εκμετάλλευση κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής, πραγματοποιήθηκαν 6 εδαφολογικές αναλύσεις και 2 φυλλοδιαγνωστικές.

Εάν εμπίπτει στο κόστος 1, η συνολική στήριξη για τη συγκεκριμένη συμβουλή περιορίζεται σε 820 €, αφού 570 + (6 Χ 40) + (2 Χ 16) = 842 € (μεγαλύτερο του 570 + 250 €).

ε) Ισχύουν περιορισμοί στην επιλεξιμότητα των αναλύσεων ανά είδος συμβουλής. Οι εν λόγω περιορισμοί δεν ισχύουν για την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της εκμετάλλευσης του ωφελουμένου, δηλαδή κατά τη διαμόρφωση και μέχρι την ολοκλήρωση του 1ου παραδοτέου.

Η χρήση επιλογής απλοποιημένου κόστους δεν αναστέλλει σε καμία περίπτωση την ορθή τήρηση της νομοθεσίας (φορολογική, ασφαλιστική, εργατική κ.λπ.) από τον  δικαιούχο.

Αμοιβή για συμβουλές που δίνονται πλέον της σύμβασης-συμφωνητικού για συμβουλές στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου 2.1, ορίζεται ελεύθερα με συμφωνία μεταξύ παρόχου και ωφελουμένου και δεν αφορά με κανέναν τρόπο το υπο-Μέτρο και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το ποσό στήριξης δεν υπερβαίνει τα 1.500 € ανά συμβουλή και το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης και ο ανώτατος αριθμός συμβουλών ανά δικαιούχο (πάροχο) περιορίζεται στα ποσά του πίνακα 4, ανάλογα με την Περιφέρεια για την οποία αιτείται και πρόκειται να παρέχει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διαμορφώνεται, σε σχέση με τον προϋπολογισμό πρόσκλησης κάθε περιφέρειας, ως εξής:

• Για π/υ ≥ 10.000.000 €, πλαφόν 1.300.000 €

• Για π/υ ≥ 5.000.000 € και < 10.000.000 €, πλαφόν 1.000.000 €

• Για π/υ ≥ 3.000.000 € και < 5.000.000 €, πλαφόν 800.000 €

• Για π/υ ≥ 1.000.000 € και < 3.000.000 €, πλαφόν 600.000 €

• Για π/υ < 1.000.000 €, πλαφόν 500.000 €