Μήνυμα συστήματος
Εγγραφη/συνδεση Εγγραφη/συνδεση
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Μάθετε περισσότερα

Η πολυαναµενόµενη πληρωµή µε εκκρεµότητες της περσινής ενιαίας ενισχυσης

25-02-22 | 13:01
Η πολυαναµενόµενη πληρωµή µε εκκρεµότητες της περσινής ενιαίας  ενισχυσης

Κι ενώ υπό κανονικές συνθήκες, η πολυαναµενόµενη πληρωµή µε εκκρεµότητες της περσινής ενιαίας και το πρώτο πακέτο των συνδεδεµένων θα έπρεπε να δροµολογούνταν για την τελευταία εβδοµάδα του Φεβρουαρίου, αυτό που φοβούνταν οι συντελεστές της πρωτογενούς παραγωγής, να µην επαναληφθεί δηλαδή η περσινή καθυστέρηση πάνω του ενός µήνα, δείχνει να επαναλαµβάνεται.

Το µόνο σίγουρο είναι ότι οι πρώτες πληρωµές που θα γίνουν θα αφορούν την εξόφληση υπολοίπων από γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα, µετά και την έκδοση των αποφάσεων µε την έγκριση πίστωσης 15 εκατ. ευρώ για τη Νιτρορύπανση, καθώς και 137.514,56 ευρώ για τον αµπελώνα Θήρας και 226.032,86 ευρώ για τους τους Ελαιώνες Άµφισσας, για τους δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης κάθε δράσης. Αντίστοιχες αποφάσεις αναµένονται και για τα Βιολογικά και τις Σπάνιες Φυλές, προκειµένου να δοθεί µια πρώτη ανάσα στον αγροτικό κόσµο. Μαζί µε τις ανωτέρω πληρωµές, το επόµενο διάστηµα να σηµειωθεί ότι δροµολογείται και η πίστωση των ενισχύσεων για τα ειδικά καθεστώτα για τα µικρά νησιά του Αιγαίου συμφωνα με το agronews.gr. 

Το ζητούµενο είναι ότι µε νέα εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο επανέλεγχος στα αιτήµατα επιλεξιµότητας από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις παρατείνεται µέχρι τις 29 Μαρτίου, µε βάση την «τρίτη τροποποίηση της υπ’ αριθ. 43889/29-07-2021 εγκυκλίου διαδικασιών υποβολής και ελέγχου αιτηµάτων άρσης επικάλυψης, επιλεξιµότητας, ένταξης σε περιφέρεια έτους αιτήσεων 2021».

Όπως αναφέρεται «ο έλεγχος από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 18/02/2022. Σε περίπτωση που είχε υποβληθεί ηλεκτρονική ένσταση επιλεξιµότητας, εξετάστηκε και απορρίφθηκε και ο παραγωγός διαφωνεί και µε το απορριπτικό αποτέλεσµα ελέγχου, µπορεί να υποβάλλει έντυπο αίτηµα ως 25/02/2022 στις αρµόδιες Π∆ και ΠΜ, προσκοµίζοντας πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν την ορθότητα του αιτήµατός του, ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φωτοερµηνευτικά η επιλεξιµότητα του αγροτεµαχίου, σύµφωνα µε τα στοιχεία της δήλωσης. Οι αρµόδιες Π∆ και ΠΜ εφόσον εξετάσουν τα πρόσθετα στοιχεία δύναται να αλλάξουν το αποτέλεσµα επανελέγχου της επιλεξιµότητας έως τις 29/03/2022». Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι µετατίθεται πιο πίσω η διορθωτική πληρωµή ή ότι τα αιτήµατα επιλεξιµότητας δεν θα συµπεριληφθούν στην εν λόγω πληρωµή.

Ενισχύσεις 26 εκ. ευρω

Υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Γεωργαντά η ΚΥΑ για την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων  στους παραγωγούς λεβάντας, Ξηρών Σύκων, επιτραπέζιας Ελιάς και καπνού, λόγω της σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους κατά το έτος 2020 εξ αιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19).
Από την υλοποίηση της KYA (συνυπογράφεται και από τον υπουργό Αναπληρωτή Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη) προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού συνολικού ύψους κατ΄ ανώτατο όριο 26.308.252 ευρώ για το οικονομικό έτος 2022, η οποία θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπ.Α.Α.Τ, Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 2390901002 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» στον ΕΛΕΓΕΠ.
Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι την 30/06/2022 
 
Όροι επιλεξιμότητας
 
Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της απόφασης είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας :
 
1.    Για τους παραγωγούς Λεβάντας όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης.
2.    Για τους παραγωγούς Ξηρών Σύκων όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης. Από την ενίσχυση εξαιρούνται τα νεαρά δένδρα μέχρι τεσσάρων ετών.
3.    Για τους παραγωγούς επιτραπέζιας ελιάς, πλην των παραγωγών ελιάς Καλαμών και των παραγωγών ελιάς με Κωδικό Συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ «Λοιπές κωδικός 2008190», όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης. Από την ενίσχυση εξαιρούνται τα νεαρά δένδρα μέχρι τεσσάρων ετών.
4.    Για τους παραγωγούς καπνού όλων των καλλιεργούμενων ποικιλιών στην Επικράτεια που έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης.  
5.    Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013. 
6.    Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.
 
Όροι και Ύψος ενίσχυσης
1.    Για τους παραγωγούς Λεβάντας 57 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας.
2.    Για τους παραγωγούς Σύκων προς αποξήρανση 67  ευρώ να στρέμμα καλλιέργειας.
3.    Για τους παραγωγούς επιτραπέζιας Ελιάς 40 ευρώ ανά στρέμμα. Εξαιρούνται οι παραγωγοί ελιάς Καλαμών και οι παραγωγοί ελιάς με Κωδικό Συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ «Λοιπές κωδικός 2008190».
4.    Για τους παραγωγούς καπνού 90 ευρώ ανά στρέμμα.
5.    Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ποσών στο πλαίσιο των μέτρων επιστρεπτέας προκαταβολής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 290.000 € για τους παραγωγούς του γεωργικού τομέα. Στο ποσό των 290.000 € περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις. 
6.    Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με το Τμήμα 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ανά ενιαία επιχείρηση.
7.    Το ύψος ενίσχυσης των παραγράφων 1 εως 5 του παρόντος άρθρου μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το τελικώς δηλωθέντα αριθμό στρεμμάτων καλλιέργειας. 
8.    Οι ελληνικές αρχές αναλαμβάνουν να τηρήσουν όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 88-91 του Προσωρινού Πλαισίου.
9.    Από το τελικό ύψος της ενίσχυσης κάθε παραγωγού, όπως προσδιορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος, αφαιρείται το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών που έχει λάβει ως επιστρεπτέα προκαταβολή, δυνάμει του άρθρου τρίτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως ισχύει. 
Έως ότου καθορισθεί το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών,  η ενίσχυση καταβάλλεται με παρακράτηση του 50% του συνολικού ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής  που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός μέσω όλων των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής.  
Μετά την ολοκλήρωση καθορισμού του αθροίσματος των μη επιστρεπτέων ποσών, εάν το άθροισμα αυτών ξεπερνά το ποσό που έχει παρακρατηθεί για κάθε παραγωγό, τότε για το υπερβάλλον ποσό κινείται διαδικασία ανάκτησης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Οι ενισχύσεις που καθορίζονται από την παρούσα απόφαση δεν συμψηφίζονται με άλλες ενισχύσεις του ΕΓΤΕ οι οποίες καταβάλλονται από ενωσιακές πιστώσεις. 
Κατ΄ εξαίρεση ειδικά για πυρόπληκτες περιοχές, όπως καθορίζονται με βάσει την κείμενη νομοθεσία, όπου ορίζεται ως μη επιστρεπτέο ποσό το σύνολο της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός, για τον υπολογισμό της τελικής ενίσχυσης θα αφαιρείται το 50% του συνολικού ποσού που έλαβαν ως ενίσχυση από τις επιστρεπτέες προκαταβολές. Οι πυρόπληκτες περιοχές γνωστοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ με έγγραφο του ΥΠΑΑΤ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος.
Για την καταβολή των ενισχύσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανοίξει ειδική πλατφόρμα που οι δικαιούχοι θα καταθέσουν αιτήσεις. Το τελικό ποσό για κάθε δικαιούχο θα καταβληθεί μετά από τους διασταυρωτικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ και τις ΑΑΔΕ προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι δικαιούχοι έλαβαν άλλες κρατικές ενισχύσεις.