Μήνυμα συστήματος
Εγγραφη/συνδεση Εγγραφη/συνδεση
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Μάθετε περισσότερα

Εξισωτική αποζημίωση: Από 25 Ιουλίου οι αιτήσεις στήριξης – Το ύψος της ενίσχυσης

02-06-22 | 08:08
Εξισωτική αποζημίωση: Από 25 Ιουλίου οι αιτήσεις στήριξης – Το ύψος της ενίσχυσης

 Από την Δευτέρα 25 Ιουλίου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων στήριξης για το Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» (Εξισωτική αποζημίωση), συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το ποσό των 250 εκατ. ευρώ θα κατανεμηθεί ως εξής:

Υπομέτρο 13.1 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές  περιοχές, 170 εκατ. ευρώ.
Υπομέτρο 13.2 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με  φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, 70 εκατ. ευρώ.
Υπομέτρο 13.3 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, 10 εκατ. ευρώ.
Στόχος του Μέτρου 13 είναι η ενίσχυση ετησίως των γεωργών των ορεινών περιοχών και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, προκειμένουνα αποζημιωθούν οι γεωργοί αυτοί για το σύνολο των προσθέτων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος που σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στις εν λόγω περιοχές.

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων
Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το σύνολο των προσθέτων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος που συνεπάγεται η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας εντός των περιοχών της υποενότητας 1.3. Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης.

Ύψος ενίσχυσης
Για το υπομέτρο 13.1, η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 125 ευρώ ανά εκτάριο.

Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, μετά την νέα οριοθέτηση
Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, μετά την νέα οριοθέτηση.

Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, μετά την νέα οριοθέτηση), και καθορίζεται στα 81 ευρώ ανά εκτάριο.
Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς , εκτός των ορεινών, με την παλαιά οριοθέτηση που πλέον ανήκουν στις περιοχές χωρίς περιορισμούς, μετά την νέα οριοθέτηση
Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκούταν γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, με την παλαιά οριοθέτηση, και οι οποίες πλέον δεν ανήκουν σε καμία από τις περιοχές με περιορισμούς με την νέα οριοθέτηση.

Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, με την παλιά οριοθέτηση που πλέον ανήκουν στις περιοχές χωρίς περιορισμούς μετά την νέα οριοθέτηση), και καθορίζεται στα 25 ευρώ ανά εκτάριο.
Για το υπομέτρο 13.3:

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα και καθορίζεται στα 81 ευρώ ανά εκτάριο.

Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια επιλεξιμότητας
Δικαιούχοι των υπομέτρων μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία:

Είναι ενεργοί γεωργοί .
Ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των προβλεπόμενων περιοχών.
Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα όπως κάθε φορά ισχύει, και αποτυπώνεται παρακάτω:
α) Για τους έως 67 ετών, η μη καταβολή άμεσης σύνταξης (κύριας σύνταξης σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) προς το πρόσωπο του δικαιούχου από τον ασφαλιστικό του φορέα, με εξαίρεση τις συντάξεις λόγω θανάτου (κύρια σύνταξη εκ μεταβιβάσεως).

β) Για τους άνω των 67 ετών, η συνέχιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τον ασφαλισμένο, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Να σημειωθεί ότι η αίτηση στήριξης αποτελεί παράλληλα και αίτηση πληρωμής.

Για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης προσμετράτε στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης  Ενίσχυσης 2022, η οποία λήγει την 30η Ιουνίου 2022, και το διάστημα μετά τη λήξη του οποίου η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη. Σε περίπτωση αλλαγής καταληκτικής ημερομηνίας της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (παράταση), προσαρμόζεται αντιστοίχως η περίοδος υποβολής των Αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο 13.