Μήνυμα συστήματος
Εγγραφη/συνδεση Εγγραφη/συνδεση
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Μάθετε περισσότερα

Έρχονται πληρωμές 15.3 εκ. ευρώ για γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα - 4.6 εκ. ευρώ

17-02-22 | 17:22
Έρχονται πληρωμές 15.3 εκ. ευρώ για γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα - 4.6 εκ. ευρώ


Το ποσό των 15.367.94,2 ευρώ θα καταβληθεί το επόμενο διάστημα στους δικαιούχους των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις που αναρτήθηκαν στην διαύγεια.

Συγκεκριμένα, για την 1η πρόσκληση της δράσης 10.1.04: «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (νιτρορύπανση) του Μέτρου 10 θα διατεθεί το ποσό των  15.004.396,82 ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 7.004.396,82 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα.

Επίσης, θα διατεθεί για την δράση 10.1.02: «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» το ποσό των 226.032,86 ευρώ, από το οποίο ποσό ύψους 76.032,86 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα.

Ακόμη για την 1η πρόσκληση «Δράση 10.1.03: Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσου Θήρας» του Μέτρου 10 αποφασίστηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 137.514,56 ευρώ, από το οποίο, ποσό ύψους 37.514,56 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα.

Αλλα 4.6 εκ. ευρώ

Αρδευτικό έργο που δίνει λύση στο αρδευτικό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 4.609.191,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ προωθεί το ΥπΑΑΤ. Η ανακοίνωση για την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου θα γίνει εντός του Μαρτίου 2022.

Σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, με την υλοποίηση του έργου, θα αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών άρδευσης εξασφαλίζοντας επάρκεια ποσότητας νερού, επαρκή πίεση και βέλτιστη ποιότητα νερού.

Επίσης, θα διασφαλιστεί η απαιτούμενη παροχή, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες και μεγιστοποιώντας τη σωστή διαχείριση του νερού.

Το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την:

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 27 Τοπικών Σταθμών Άρδευσης (ΤΣΑ) και 93 Σημείων Μέτρησης Παροχής (κλειστού) Αγωγού (ΣΜΠΑ) για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη) στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ. Μέσω των σταθμών αυτών θα υπάρχει παρακολούθηση των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα για τον ακριβέστερο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου και η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία της, μειώνοντας δραστικά περαιτέρω το κόστος σπατάλης νερού.

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου στη ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ. Στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικών του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, καθώς και η ενσωμάτωση των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και των ηλεκτρονικών υδροστομίων σε μία ενιαία βάση λήψης των σημάτων.

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο τηλεμετρικών Αγρο-μετεωρολογικών Σταθμών δικτύου με σκοπό την υποβοήθηση μετάβασης από τη συμβατική μορφή διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην γεωργία ακριβείας και κυρίως στον τομέα της άρδευσης για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού.

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 407 ηλεκτρονικών υδροστομίων που θα καλύπτουν το σύνολο των υφιστάμενων υδροστομίων του δικτύου άρδευσης για την ακριβή μέτρηση κάθε υδροληψίας.