Μήνυμα συστήματος
Εγγραφη/συνδεση Εγγραφη/συνδεση
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Μάθετε περισσότερα

Εγγειοβελτιωτικά: Αναρτήθηκε ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων

12-04-23 | 09:00
Εγγειοβελτιωτικά: Αναρτήθηκε ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων

Στις 121 ανέρχονται οι αιτήσεις που έγιναν δεκτές στο πλαίσιο των εγγειοβελτιωτικών έργων.

Ο επικαιροποιημένος τελικός πίνακας αποτελεσμάτων προέκυψε μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης και της εξέτασης των προσφυγών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», του ΠΑΑ 2ο14-2020.

Οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης που επιλέγονται προς ένταξη στο πλαίσιο της δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης και των πιστώσεων υπερδέσμευσης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά με το οικονομικό τους αντικείμενο όπως διαμορφώθηκε κατά το διοικητικό έλεγχο. Οι παραδεκτές αιτήσεις ανέρχονται σε 121 με σωρευτική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 232.508.212,24 ευρώ.
Οι μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης λόγω μη εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας ή/και βαθμολογίας μικρότερης της ελάχιστης που ορίζει η πρόσκληση.
Αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση του κάθε κριτηρίου επιλεξιμότητας  και τη βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου επιλογής τόσο των παραδεκτών, όσο και των μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, αναγράφονται στο Ο.Π.Σ.Α.Α..

Ο επικαιροποιημένος τελικός πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Α.Α.: www.agrotikianaptixi.gr.
 
Θα ακολουθήσει η έκδοση των αποφάσεων ένταξης των ανωτέρω αιτήσεων στήριξης, στις οποίες θα αποτυπώνονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης και χρηματοδότησης, καθώς και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου.