Μήνυμα συστήματος
Εγγραφη/συνδεση Εγγραφη/συνδεση
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Μάθετε περισσότερα

Δράσεις 700 εκατ. ευρώ για την πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων

08-01-23 | 09:00
Δράσεις 700 εκατ. ευρώ για την πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων

Δύο δράσεις για την πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ θα «τρέξουν» το επόμενο διάστημα. 

Οι δράσεις «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του νέου ΕΣΠΑ και προβλέπουν μεταξύ άλλων την επιδότηση των δαπανών για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, μηχανήματα - εξοπλισμός, πιστοποίηση προϊόντων, των δαπανών μάρκετινγκ, καθώς και των δαπανών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Μία επιχείρηση δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης και στις δύο δράσεις, αλλά θα πρέπει να επιλέξει τη μία από τις δύο. Οι δύο δράσεις αναμένεται να προκηρυχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα και αναμένεται ότι θα παραμείνουν ανοιχτές προς υποβολή αιτήσεων σε όλη την προγραμματική περίοδο του νέου ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση των δράσεων για τη δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» προβλέπονται τα εξής:

  • Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 350 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη).
  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001 ευρώ έως και 1.000.000 ευρώ.
  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000 ευρώ.
  • Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
  • Ως ανώτατο όριο επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των 500.000 ευρώ ανά ΑΦΜ. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10% κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, η οποία θα αποδίδεται σε κάθε στάδιο πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η ως άνω προσαύξηση επιβεβαιώνεται εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Για τη δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» προβλέπονται τα εξής:

  • Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 350 εκατ. ευρώ.
  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.
  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000 ευρώ.
  • Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
  • Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10% κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, η οποία θα αποδίδεται σε κάθε στάδιο πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η προσαύξηση επιβεβαιώνεται εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (δαπάνες GREEN) σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.