Μήνυμα συστήματος
Εγγραφη/συνδεση Εγγραφη/συνδεση
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Μάθετε περισσότερα

De minimis για σταφύλια crimson – Το ύψος της ενίσχυσης και οι δικαιούχοι

04-12-21 | 16:00
De minimis για σταφύλια crimson – Το ύψος της ενίσχυσης και οι δικαιούχοι

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΚYA για την χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) για τους σταφυλοπαραγωγούς ποικιλίας Crimson στην ΠΕ Λάρισας, με το ύψος της ενίσχυσης να καθορίζεται σε 270 ευρώ ανά στρέμμα.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι της de minimis είναι οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή σταφυλιών Crimson στην ΠΕ Λάρισας και:

α) έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020,

β) διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας.

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 270 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας σταφυλιών Crimson. Σε περίπτωση μη επάρκειας του συνολικά δεσμευθέντος ποσού το ύψος ενίσχυσης ανά στρέμμα προσαρμόζεται αναλόγως.

Να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ.

Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:

  • Το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά.
  • Για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με εξαγωγικές δραστηριότητες.
  • Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.
  • Οι δικαιούχοι των επιλέξιμων επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (δηλ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους και μη επιλέξιμους προς ενίσχυση τομείς) υποχρεούνται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση.